Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

AktualnościPodsumowanie „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021.

Centrum Usług Społecznych w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w 2022 roku otrzymało żywność z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc udzielona została w postaci artykułów spożywczych.

Zestaw artykułów spożywczych określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. W 2022 r. obejmował:

Podprogram 2021 rozpoczął się w marcu 2022 r., a Centrum Usług Społecznych otrzymywało żywność w następujących dniach: 01.03.2022 r., 10.06.2022 r., 19.09.2022 r.

Podczas rozładunku żywności pomagała nam Ochotnicza Straż Pożarna z Janiszkowic oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Opola Lubelskiego. W 2022 r. wydano łącznie 17130 kg żywności.

Pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w 2022 r. wydali 295 skierowań (dla 774 osób) uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021.

Skierowania uzyskały zarówno osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe (133 osoby) jak również osoby, które w strukturze rodziny posiadają kilku członków (w łącznej liczbie 641 osób).

Dla każdej z osób przypadała jednakowa ilość poszczególnych produktów. W roku 2022 w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021 wydano 2250 paczek dla 774 osób. Akcja jest kontynuowana w 2023 roku.


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE