´╗┐´╗┐´╗┐

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 19 maja 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZ─äDOWE

Wa┼╝ne informacje

PROGRAM ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie w┼éasne w zakresie do┼╝ywiania dzieci i zapewnienie posi┼éku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim realizuje us┼éugi opieku┼äcze na podstawie ustawy o pomocy spo┼éecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim wznawia dy┼╝ur telefoniczny dla os├│b potrzebuj─ůcych wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é psycholog od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Ko┼Ťciuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedzia┼éek-pi─ůtek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesant├│w przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä:

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä zgodnie z harmonogramem wyp┼éat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Archiwum

´╗┐´╗┐

Dzie˝ Pracownika Socjalnego

21 listopada to szczegˇlny dzie˝ dla pracownikˇw Pomocy Spo│ecznej - Žwiŕto Pracownika Socjalnego. W naszej gminie po raz II odby│o siŕ uroczyste spotkanie pracownikˇw OÂrodka Pomocy Spo│ecznej, na ktˇrym obecny by│ Z-ca Burmistrza Pan Piotr Szczucki. Dziŕki uprzejmoÂci Pani Ma│gorzaty Borowiak Dyrektora MGOK w Opolu Lubelskim uroczystoŠ odby│a siŕ w siedzibie Domu Kultury, ktˇr▒ uÂwietni│a para taneczna Aleksandra Rodzik i Jakub Krawiec.

Z-ca Burmistrza Pan Piotr Szczucki doceniaj▒c zaanga┐owanie w pracŕ na rzecz drugiego cz│owieka, z│o┐y│ wszystkim pracownikom wyrazy szacunku i s│owa uznania, ┐ycz▒c satysfakcji z pracy i zadowolenia z jej owocˇw. Z-ca Burmistrza podkreÂli│, i┐ rozpiŕtoŠ potrzeb osˇb korzystaj▒cych z pomocy OPS jest doŠ du┐a. Ubˇstwo, bezrobocie, d│ugotrwa│a choroba, niepe│nosprawnoŠ czy te┐ bezradnoŠ w sprawach opieku˝czo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to tylko cz੠ludzkich problemˇw, z jakimi zg│aszaj▒ siŕ mieszka˝cy gminy Opole Lubelskie do pracownikˇw socjalnych z proÂb▒ o pomoc. Pracownicy OPS na co dzie˝ Âwiadcz▒ pracŕ socjaln▒, udzielaj▒c pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Dzia│ania podejmowane przez pracownikˇw socjalnych buduj▒ bezpoÂrednie relacje z osob▒ potrzebuj▒c▒ pomocy. Wymaga to specjalnych predyspozycji, ktˇre nie zawsze mo┐na zdobyŠ w toku nauki, z ktˇrymi cz│owiek najczŕÂciej siŕ rodzi.

´╗┐
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powsta┼éa ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Created by IMPERSIDE