´╗┐´╗┐´╗┐

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest sobota, 15 czerwca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZ─äDOWE

Wa┼╝ne informacje

PROGRAM ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie w┼éasne w zakresie do┼╝ywiania dzieci i zapewnienie posi┼éku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim realizuje us┼éugi opieku┼äcze na podstawie ustawy o pomocy spo┼éecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim wznawia dy┼╝ur telefoniczny dla os├│b potrzebuj─ůcych wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é psycholog od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Ko┼Ťciuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedzia┼éek-pi─ůtek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesant├│w przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä:

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä zgodnie z harmonogramem wyp┼éat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Archiwum

´╗┐´╗┐

Przemoc - wyniki konkursu plastycznego

OÂrodek Pomocy Spo│ecznej w Opolu Lubelskim wspˇlnie z Komend▒ Powiatow▒ Policji w Opolu Lubelskim realizuje projekt pt. "Zorganizowanie dzia│a˝ profilaktycznych adresowanych do m│odzie┐y zagro┐onej atakami agresji i przemocy na terenie szko│y". Niniejszy projekt jest odpowiedzi▒ na potrzeby Ârodowiska spo│ecznego gminy Opole Lubelskie, na ktˇrej rzecz pracujŕ. Jego realizacja przyczyni siŕ do podjŕcia dzia│a˝ zmierzaj▒cych w kierunku edukacji gimnazjalistˇw, dostarczaj▒c wiedzy o skali zjawiska przemocy, rˇ┐norodnych jej form i przejawˇw oraz o mo┐liwoÂci uzyskania pomocy w sytuacjach zetkniŕcia siŕ z tymi problemami na terenie szko│y. W ramach projektu zosta│ og│oszony konkurs plastyczny adresowany do uczniˇw II klas Gimnazjˇw z Gminy Opole Lubelskie.

W dniu 7 listopada 2008 r. w OÂrodku Pomocy Spo│ecznej w Opolu Lubelskim komisja konkursowa, w ktˇrej sk│ad weszli Kierownik OPS w Opolu Lubelskim - Justyna Kocon, Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Opolu Lubelskim - nadkomisarz Marek Kanon, Specjalista ds. Nieletnich KPP w Opolu Lubelskim - m│. asp. Jerzy Strawa i nauczyciel plastyki Zespo│u Szkˇ│ Nr 2 w Opolu Lubelskim - Cezary úukasiewicz, wy│oni│a laureata Alicjŕ Bartler oraz przyzna│a dwa wyrˇ┐nienia: Agatŕ Jastrzŕbsk▒, oraz Barbarŕ Grzywŕ.

Laureat oraz osoby wyrˇ┐nione to uczniowie Zespo│u Szkˇ│ Nr 2 w Opolu Lubelskim. Alicja Bartler zostanie nagrodzona cyfrowym aparatem fotograficznym zakupionym dziŕki uprzejmoÂci w│adz gminy Opole Lubelskie Burmistrza Dariusza Wrˇbla i Z-cy Burmistrza Piotra Szczuckiego ze Ârodkˇw Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi▒zywania Problemˇw Alkoholowych oraz Przeciwdzia│ania Narkomanii w Gminie Opole Lubelskie na 2008 rok. Ponadto praca laureatki bŕdzie ilustracj▒ graficzn▒ ulotki informacyjnej adresowanej do uczniˇw. Mieszka˝cy Gminy Opola Lubelskiego bŕd▒ mogli obejrzeŠ wszystkie prace uczniˇw na wystawie zorganizowanej przez realizatorˇw projektu oraz nauczyciela Cezarego úukasiewicza w Urzŕdzie Miejskim.

OPS i KPP w Opolu Lubelskim sk│adaj▒ serdeczne podziŕkowania wszystkim dzieciom, ktˇre w│o┐y│y trud w wykonanie piŕknych prac konkursowych.

´╗┐
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powsta┼éa ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Created by IMPERSIDE