´╗┐´╗┐´╗┐

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 24 wrze┼Ťnia 2023

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZ─äDOWE

Wa┼╝ne informacje

PROGRAM ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie w┼éasne w zakresie do┼╝ywiania dzieci i zapewnienie posi┼éku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu ÔÇ×Posi┼éek w szkole i w domuÔÇŁ na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim realizuje us┼éugi opieku┼äcze na podstawie ustawy o pomocy spo┼éecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

Centrum Us┼éug Spo┼éecznych w Opolu Lubelskim wznawia dy┼╝ur telefoniczny dla os├│b potrzebuj─ůcych wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é psycholog od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Ko┼Ťciuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedzia┼éek-pi─ůtek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesant├│w przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä:

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä zgodnie z harmonogramem wyp┼éat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

Archiwum

´╗┐´╗┐

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytu│u urodzenia siŕ dziecka oraz dodatku do zasi│ku rodzinnego z tytu│u urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009r., przy ubieganiu siŕ o jednorazow▒ zapomogŕ z tytu│u urodzenia siŕ dziecka, jak rˇwnie┐ o dodatek do zasi│ku rodzinnego z tytu│u urodzenia dziecka, wymagane bŕdzie przed│o┐enie zaÂwiadczenia lekarskiego potwierdzaj▒cego, ┐e matka dziecka pozostawa│a pod opiek▒ lekarsk▒ przez okres co najmniej od 10 tygodnia ci▒┐y do porodu.

Minister w│aÂciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w│aÂciwym do spraw zabezpieczenia spo│ecznego, okreÂli, w drodze rozporz▒dzenia, formŕ opieki medycznej oraz wzˇr wymaganego zaÂwiadczenia. Powy┐szy warunek nie dotyczy opiekunˇw prawnych dziecka i osˇb, ktˇre wyst▒pi│y do s▒du o przysposobienie dziecka. Wymˇg ten nie dotyczy tak┐e osˇb, ktˇre z│o┐▒ wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu│u urodzenia siŕ dziecka lub dodatku do zasi│ku rodzinnego z tytu│u urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r.

Opisane zmiany wynikaj▒ z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektˇrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1654).

´╗┐
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2023 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powsta┼éa ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Created by IMPERSIDE