Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

PROGRAM „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 »»»

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

INFORMACJA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim informuje, że w dniach 18.07.20224, 19.07.2024 i 22.07.2024 będą wydawane paczki żywnościowe z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 osobom, które złożyły wnioski w Podprogramie 2023. Żywność będzie wydawana w godzinach od 8 do 14.30 przy ul. Ogrodowej 9.

Prosimy o terminowy odbiór produktów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 81 478 73 48.


AKTYWNA Szkoła

Centrum Usług Społecznych na mocy porozumienia zawartego z Fundacją Sportu przystąpiło do Programu Aktywna Szkoła – Zadanie Aktywny Orlik: Wspieranie działań Aktywizujących prowadzonych na samorządowych ( w tym szkolnych) obiektach sportowych. Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W ramach zawartego porozumienia zajęcia prowadzone są w większości na boisku sportowym Orlik przy ul. Fabrycznej 28, przez 3 trenerów dla dzieci jak i dorosłych.


INFORMACJA

Informujemy, że do dnia 14 czerwca 2024 roku przyjmowane będą w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w związku z wystąpieniem w dniu 19 maja 2024 roku na terenie Gminy Opole Lubelskie intensywnych opadów deszczu i gradu, a także silnego wiatru.


Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Wzór wniosku dodatek osłonowy 2024 r


Senior PLUS

Tutaj jest realizowany

PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+"

NA LATA 2021-2025 Edycja 2023 Moduł I


Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu

Nabór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej reliazcji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać 
w Internecie”

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Gmina Opola Lubelskiego wraz z Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".


Podsumowanie „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021 PLUS.

Centrum Usług Społecznych w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w 2022 roku otrzymało żywność z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 


Podsumowanie „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021.

Centrum Usług Społecznych w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w 2022 roku otrzymało żywność z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.” Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program, który obejmuje pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych lub posiłków oraz realizację działań towarzyszących (np. warsztaty, doradztwo). Działania te mają na celu poprawę sytuacji osób potrzebujących i najuboższych.

 


Akcja Środa z Profilaktyką.  

Wysokie temperatury otoczenia zwiększają ryzyko pojawienia się udaru cieplnego. Jest to sytuacja, w której temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć. Gdy temperatura ciała wzrośnie do 41°C, a zwłaszcza gdy przekroczy tę wartość, a pomoc nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojść
do śpiączki, a nawet śmierci.

Poniżej podaję dostęp do materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia.


WAŻNA INFORMACJA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. »»»


Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, który ma siedzibę w budynku przy ul. Kolejowej 17, na czas od 01.08.2023 do 30.06.2024 roku.

Rekrutacja trwa od 15.05.2023 do 26.05.2023 roku.

 • Dokumenty rekrutacyjne można składać w punkcie obsługi klienta w Centrum Usług Społecznych przy ul. T. Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim.
 • Uczestnikami projektu mogą być osoby które ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie.

Regulamin postepowania »»»

Dokumeny rekrutacyjne - Wniosek o przyjęcie »»»

Dokumeny rekrutacyjne - ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO »»»


Ferie z CUS
Ferie w OCK
Ferie na lodowisku
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Laur Twórczego Seniora

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego wydawane i przyjmowane są w punkcie Centrum Usług Społecznych na ulicy Ogrodowej 9, 24-300 Opole Lubelskie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Rozporządzenie z wzorem wniosku jest dostępne pod linkiem (link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego)

Wniosek na dodatek węglowy do pobrania »»»


W związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym oraz świadczeniowym 2022/2023 od 1 sierpnia br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby od 1 listopada 2022r. uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 1 października 2022r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl lub drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Centrum Usług Społecznych lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można pobrać z niżej podanej strony.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin - link zewnętrzny na stronę serwisu rządowego


Informujemy o prowadzonym naborze do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022.
Gmina Opole Lubelskie / Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim otrzymała dotację na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II w kwocie 36.530,00 zł dzięki czemu możliwe będzie objęcie 35 seniorów, w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie tzw. „opieką na odległość”, czyli teleopieką. Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. »»»

Informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego

 • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
 • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
 • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
 • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
 • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online dostępny pod adresem: Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego" »»» oraz na stronie internetowej Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»». Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR.
 • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
 • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego »»»
 • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 44 16 716, 81 44 16 709.

Pod numerem telefonu: 81 47 81 210 jest możliwość uzyskania informacji w języku ukraińskim.

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie
obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie:

 • świadczeń rodzinnych o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie:

 • świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wnioski o w/w świadczenia.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (link do strony zewnętrznej) »»»

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy »»»

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy »»»

Na podstawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Centrum Usług Społecznych

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 24-300 Opole Lubelskie obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie jednorazowej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego.

W celu powyższego należy zgłosić się do tutejszego Centrum w godzinach od 7.30 - 15.30 i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego.

UWAGA!!! Aktualizacja wniosku (22.03.2022r.)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO »»»

Інформація для громадян України »»»

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

W budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej 9 od poniedziałku tj. od 28.02.2022 roku w godzinach 8.00 do 18.00 będzie można zostawić artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, i artykuły chemiczne oraz higieniczne jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy.


Prosimy kontaktować się pod wskazanym nr telefonu,
tj. 81 478 73 48, który będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatek osłonowy »»»

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Wzór wniosku do pobrania »»»

Wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania »»»

Aktualne informacje o dodatku osłonowym »»»

Klauzula RODO Dodatek Osłonowy

TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 25.01.2022 roku do 28.02.2022 roku w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu
Pomoc Żywnościowa

Od dnia 15.11.2021r. punkt obsługi klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działający przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 przy ul. STARY RYNEK 44, 24-300 OPOLE LUBELSKIE

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. Tadeusza Kościuszki 4 dostępny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uzyskasz wszelkie informacje.

Priorytetowy program „Czyste powietrze”

Gmina Opole Lubelskie oraz Centrum Usług Społecznych informuje że w dniu 12 września 2021 roku w godzinach 14:00 – 19:00, przy Stadionie Miejskim na ulicy Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim będzie możliwość spotkania się z konsultantami gminnymi ds. Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci udzielą niezbędnych informacji dotyczących w/w Programu.

Projekt CUS

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS w zakresie wybranych zadań PCPR »»»

Od 10 maja 2021 roku Beneficjenci z obszaru powiatu są obsługiwaniu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30.

KORONAWIRUS INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 od 20.03.2021 roku do odwołania w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia tutejszej instytucji o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Centrum telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na terenie budynku mogą znajdować się jednocześnie 4 osoby zachowując odpowiedni dystans oraz obowiązuje nakaz noszenia masek i dezynfekcji rąk. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku. Na parterze znajduje się skrzynka podawcza w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora CUS przyjmują interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Link do wniosków
Wykaz numerów telefonów do kontaktu

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH


Z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim przekształca się w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
Centrum Usług Społecznych tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych na mocy Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 09 lutego 2021 roku, w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

 

W tut. ośrodku pełniony jest dyżur pod numerem telefonu 661 753 000, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2024 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE