Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest piątek, 03 lutego 2023

CZYSTE POWIETRZE

PROJEKTY

PROGRAMY RZĄDOWE

Ważne informacje

Usługi opiekuńcze

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim realizuje usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). »»»

DYŻUR PSYCHOLOGA

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Centrum Usług Społecznych

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia CUS:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

www.cusopolelubelskie.pl

AktualnościSprawozdanie z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 i Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Podczas obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w dniu 09 października 2012 roku radni miejscy jednogłośnie przyjęli sprawozdania tutejszego Ośrodka z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 i sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Wyciąg z protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 09 października 2012 roku.

"Pkt.6 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011.

Do sprawozdania omawianego na posiedzeniach Komisji Radni nie mieli pytań i sprawozdanie z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 przyjęte zostało "jednogłośnie".

Pkt.7 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku przyjęte zostało "jednogłośnie"."

Więcej w dziale Sprawozdania z działalności Ośrodka »»»


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2023 CUS Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE